dimecres, 22 de setembre de 2010

Nova etapa com a Community Manager i Social Media Strategist a l'Ajuntament de Barcelona


El passat mes d'agost vaig deixar el meu lloc dins el departament de màrqueting online a www.hotel.info, allà vaig consolidar els meus coneixements de gestió de xarxes, així com vaig desenvolupar coneixements en SEO, SEM i estratègia de comunicació online. Durant els últims mesos a l'empresa em va sorgir l'oportunitat d'entrar a formar part de l'equip del departament d'Internet de l'Ajuntament de Barcelona, concretament al del posteriorment definit com "Servei Central en Comunicació i Xarxes Socials", que des del setembre de 2010 es va constituir de forma oficial, dirigit per Jorge Rodergas, cap del servei de Marketing de l'Ajuntament al departament d'Internet, i vinculat a producció i l'equip de continguts de www.bcn.cat. Els primers, evidentment tenen un perfil més tècnic, i els segons un perfil periodístic, encarregats de la secció de notícies del web de l'Ajuntament i de l'Alcalde de Barcelona.

La nostra feina al "Servei Central en Comunicació i Xarxes Socials" consisteix en definir una línia estratègica de comunicació per la marca "Barcelona" a les xarxes socials. Per aquesta raó deixem de banda continguts eminentment institucionals i ens basem en una línia de comunicació molt més social. Els primers passos a seguir en l'estratègia online van passar per estructurar unes reunions prèvies de planificació; 2 membres de l'equip serien els que, des d'un perfil més especialitzat en el màrqueting i la comunicació, definirien les línies estratègiques més tècniques en aquest camp, sempre amb vinculació amb els dos perfils més periodístics i amb experiència en la gestió de comunitats -del qual jo formo part-, per estructurar el pla de comunicació.

Des de que hem començat, doncs, ens hem dedicat a fer estudis d'escolta activa en diferents àmbits, estudiar els canals que actualment estan en funcionament (perfil facebook, grup Flickr, Canal Youtube i compte de Twitter), elaborar un manual de bones pràctiques, tancar els perfils inoperatius o mal gestionats, i aleshores obrir-ne de nous i estructurar-los amb la informació que havíem definit prèviament en els nostres informes. Finalment també vam fer briefings de comunicació per definir una línia de comunitació estratègica vinculada al nostre objectiu: "la marca Barcelona". Des d'aquí doncs hem vertebrat tota la campanya amb un lema: "Barcelona, tenim punts en comú".

La idea és que un cop haguem superat aquesta primera fase, cadascú es dediqui exclusivament a l'objectiu pel qual ha estat contractat. En el meu cas, la gestió de les xarxes com a Community Manager i creació de continguts pel blog de Barcelona: www.bcn.cat/blog

Espero que tinguem sort amb aquest projecte.